Miten soveltaa?

DIOM-käsikirjat (Design, Installation, Operation and Maintenance)

Vesisumu_DIOM
Jokainen vesisumujärjestelmä on ainutlaatuinen, kattaen tiettyjä sovelluksia erityisrajoituksin. Nämä järjestelmäkohtaiset tiedot saadaan laajojen, käytössä oleviin standardeihin perustuvien palo- ja komponenttitestien kautta. Kaikki tiedot esitetään valmistajan suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-oppaassa eli DIOM-käsikirjassa.

Sovelluksen määrittely ja yhdistäminen hyväksyttyyn järjestelmään

Jotta projektille löydetään sopiva järjestelmä, hankkeen yksityiskohtia ja haasteita on määritettävä.

Tämä sisältää esimerkiksi seuraavat määrittelyt:
Minkälainen on sovelluksen tyyppi? esim. aulatila, toimisto, laboratorio, koneistotila jne.
Minkälaista suojausta tarvitaan? esim. jäähdytys, kostutus, hallinta ja tukahduttaminen, sammutus, jne.
Minkälainen on tilan geometria? esim. suuri avoin tila, piilotila, huone, ulkotila jne.
Mitä polttoaineita / riskejä löytyy? esim. Luokan A polttoaineita, luokan B polttoaineet, luokan F polttoaineet, mahdollinen nopea/hidas palon leviäminen jne.
Mikä on ympäristö? esim. avoin hyvin ilmastoitu alue, kylmä, kuuma, suljettu tila.
Muita huomioon otettavia asioita? esim. vesivahinkojen minimointi, esteettinen ulkonäkö, tulipalon havainnointi, liiketoiminnan keskeytymisen minimointi jne.

Kun sopiva, hankkeen yksityiskohtia vastaava järjestelmä löytyy, seuraava askel on varmistaa, että toimivaltainen viranomainen hyväksyy saatavilla olevat asiakirjat. Lisätietoa vesisumulle saatavilla olevista dokumenteista löytyy täältä. Alla on muutamia esimerkkejä siitä, mitä eri viranomaiset voivat hyväksyä:
– Maasovellukset, maailmanlaajuisesti: FM-, VDS-, UL-hyväksytyt järjestelmät
– Maasovellukset, suurin osa Eurooppaa: testit CEN / TS 14972 mukaisesti
– Maasovellukset, Saksa: VDS-hyväksytyt järjestelmät
– FM/VDS-vakuutetut maalaitokset: FM/VDS hyväksytyt järjestelmät
– Merenkulkuala EU: MED+TA miltä tahansa luokituslaitokselta
– Merenkulkuala maailmanlaajuisesti: TA tietyiltä luokituslaitoksilta

Vesisumu_kuinka_soveltaa

Miten työskennellä NordicFlow/VID-vesisumujärjestelmän kanssa

1. Määrittele sovelluskohtaiset yksityiskohdat ja haasteet
2. Määrittele sopiva järjestelmä, joka vastaa sovelluksen tarpeita
3. Määrittele mitä asiakirjoja toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä
4. Seuraa järjestelmän DIOM-käsikirjaa yhdessä viranomaisen hyväksymän ”yleisen” vesisumusuunnittelustandardin (esim. NFPA 750, CEN/TS14972) kanssa.


Lue lisää vesisumustandardeista…