Standardit

Käytettävissä olevat koodit ja standardit

Vesisumukoodit ja -standardit voidaan jakaa kolmeen erilliseen luokkaan. Tässä luvussa esitellään nämä erityyppiset standardit ja annetaan niistä esimerkit. Kun kaikkia kolmea standardia noudatetaan ja järjestelmä on testattu niiden mukaisesti, voidaan vesisumujärjestelmä hyväksyä. Tämä on myös hyväksyntävaatimus luokituslaitoksilla, kuten FM, UL, VDS, DNV, ja Lloyds Register jne.

Katso lisää sivulta ”Testit ja hyväksynnät”

Palo- ja komponenttitestit

Palotestaus
Palotestistandardeja käytetään määrittämään suuttimen/järjestelmän laajuutta (tarvittaessa), erityisiä suunnittelutietoja ja järjestelmän rajoituksia tai kunkin järjestelmän ainutlaatuisuutta.

Tällaiset tietoja voivat olla:
– Suutintyyppi (pendent, upright, sivuseinä jne.)
– Suojausala, paine, virtausnopeus tai K-arvo
– Ilmanvaihto, esteiden asettamat vaatimukset tai rakenteelliset rajoitukset
– Suurimmat sallitut palokuormat, huonekorkeus, tilavuus, aukot jne.

Esimerkkejä tällaisista standardeista ovat:

 • FM5560: Asunnot, LH, OH1, koneet, turbiinit, teolliset rasvakeittimet jne.
 • UL2167: Asunnot, LH, OH1, OH2, merenkulun sovellukset
 • VdS: Asunnot, LH, OH1, pysäköintihallit, kaapelitunnelit, ostosalueet jne.
 • CEN / TS 14972: 2011 – Liite A: Toimistot, kaapelitunnelit, rasvakeittimet, erityisriskit
 • IMO 1165 + 1387: Koneistotilat
 • IMO MSC 265: Majoitusalueet
 • IMO 1430/1272: Auto- ja rekkakannet
 • ISO 15371: Kaupalliset rasvakeittimet

Vesisumu_koodit ja standardit

Komponenttitestaus

Komponenttitestistandardeja käytetään määrittämään järjestelmän osien kestävyyttä ja luotettavuutta. Elinkaaritestit näyttävät onko komponentit suunniteltu kestämään vuosien käyttöä todellisissa asennuksissa vai eivät. Tällaisten testien hyväksyntöjä joskus aliarvioidaan verrattuna palotestaukseen, mutta todellisuudessa ne ovat yhtä tärkeitä. Jos komponentti ei toimi 10 vuoden jälkeen, se ei ole yhtään parempi kuin komponentti, joka epäonnistuu palotestissä. Komponenttitestistandardit löytyvät toisinaan yhdessä palotestistandardien kanssa, mutta eivät aina. Luotettavassa komponenttitestistandardissa on 20-30 eri testiä automaattisuuttimille ja 10-15 testiä avosuuttimille. Useimmat muut vesisumujärjestelmän osat on testattu ja hyväksytty tapauskohtaisesti, koska ne voivat olla hyvin järjestelmäkohtaisia.

Esimerkkejä tällaisista standardeista ovat:
– FM5560 (Kattaa kaikki vesisumujärjestelmän komponentit)
– UL2167 (Kattaa vesisumusuuttimet)
– CEN/TS 14972:2011 (Kattaa kaikki vesisumujärjestelmän komponentit)
– IMO A800 + MSC 265 (Kattaa automaattiset vesisumusuuttimet)
– IMO 1165 (Kattaa avoimet vesisumusuuttimet)

Yleiset suunnitteluvaatimukset

Yleisiä suunnittelustandardeja käytetään antamaan käyttäjälle yleistä ohjausta vesisumujärjestelmien suunnittelussa, asennuksessa ja ylläpidossa. Nämä standardit sisältävät yhteiset vaatimukset, joita kaikkien järjestelmien on noudatettava. Koska vesisumuteollisuus on jatkuvassa muutoksessa, niin ovat myös standardit. Muista aina käyttää uusimpia versioita, jotta et seuraisi vanhentuneita sääntöjä.

Esimerkkejä tällaisista standardeista ovat:

 • NFPA 750 (viimeisin versio vuodelta 2015)
 • CEN/TS 14972 (viimeisin versio vuodelta 2011)
 • SOLAS 1974 ja tarkistukset (viimeinen julkaistu 2014)

Lue lisää testeistä ja hyväksynnöistä…