Testit ja hyväksynnät

Dokumentit vesisumun hyväksymiseen

vesisumu_fm

Vesisumu on vielä kaupallisesti nuori teknologia ja sen vuoksi tarvitaan hyvä dokumentointi järjestelmän hyväksyttämiseen viranomaisilla. Koska vesisumu tarvitsee palotestit järjestelmäkohtaisten tietojen määrittelyyn, vaaditaan dokumentointina usein testidata. Ongelmaksi saattaa muodostua, ettei vesisumuun perehtymättömien ole helppo lukea ja ymmärtää testituloksia. Tämän vuoksi useimmat toimivaltaiset viranomaiset vaativat hyväksyntöjä, koska tulos on tällöin helpompi ja yksiselitteisempi tulkita. Alla on selitetty hyväksyntöjen ja pelkän palotestauksen pääasiallinen ero ja mitä niiltä voidaan odottaa.

Vesisumuhyväksynnät

Hyväksynnät testauslaitoksilta kuten FM, VDS, UL, DNV jne. koostuvat valvotuista listauksista. Tämä tarkoittaa, että niillä on julkisilla nettisivuilla listat, joista kuka tahansa voi varmistaa, että hyväksyntä on olemassa. Saadakseen tällaisen hyväksynnän vesisumujärjestelmän on käytävä läpi neljä erillistä hyväksyntäosiota:
1. Järjestelmän palotestaus hyväksyjän käyttämän palotestiprotokollan mukaisesti (usein hyväksyjä on määrittänyt tämän itse)
2. Järjestelmän komponenttien testaus hyväksyjän käyttämän protokollan mukaisesti
3. Järjestelmän DIOM-käsikirjan, piirrosten ja teknisen dokumentaation hyväksyminen
4. Tuotantolaitoksen hyväksyminen

Palotestit voidaan suorittaa tietyissä tunnustetuissa testilaboratorioissa, joiden minimivaatimuksena on ISO 17025 akkreditointi. Yleensä vaaditaan myös muita hyväksyntöjä tai testauslaitoksen oma hyväksyntä. Palotesteissä on aina mukana testauslaitoksen edustaja riippumatta laboratorion hyväksynnöistä tai akkreditoinnista.

Kaikki komponenttitestit suoritetaan testauslaitosten omissa laboratorioissa ja voivat kestää yli vuoden. Tämän jälkeen versiomerkitty tekninen dokumentointi ja myyntidokumentointi hyväksytään ja lopuksi tuotantotilat hyväksytään erikseen, olemassa olevasta ISO 9001 sertifioinnista huolimatta.

vesisumu_auto

Palotestit vesisumulle

Vesisumujärjestelmälle voidaan Ad hoc –testeillä tuottaa yhtä päteviä dokumentteja kuin testauslaitosten hyväksynnät. On kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että testit on tehty oikein ja korkeiden standardien mukaisesti. Joitain esimerkkejä hyvästä dokumentoinnista:
– Testit suoritetaan ISO 17025 akkreditoidussa laboratoriossa, jolla on kokemusta vesisumujärjestelmien testauksesta
– Tulokset esitellään raportissa, jossa viitataan siihen, että testit on suoritettu olemassaolevan protokollan mukaisesti
– Kolmannen osapuolen todistajan dokumentointi, joka ei tule testilaboratoriosta
– Komponenttitestit suoritetaan ISO 17025 akkreditoidussa palolaboratoriossa, jolla on kokemusta vesisumujärjestelmien komponenttitestauksesta
– Tuotteet valmistetaan ISO 9001 sertifioidussa tuotantolaitoksessa
– Järjestelmän tekninen dokumentaatio vastaa testien tuloksia


Tutustu järjestelmiin ja sovelluksiin…