Standardointi selkeyttää vesisumujärjestelmien hankintaa

|Kategoria: Muut

Vieraskirjoittajana uutiskirjeessämme on tällä kertaa Tanskalaisen sumutuotevalmistaja VID Fire-Killin toimitusjohtaja Alex Palle ja aiheena pitkään odotettu CEN/EN 14972 standardi. Teksti julkaistaan myös kiinteistömessuilla jaettavassa Kiinteistö & Yritys tänään -messujulkaisussa.

Tänä kesänä julkaistiin odotettu prEN 14972. Ehdotettu standardi yhtenäistää vesisumusammutusjärjestelmiä koskevat eurooppalaiset standardit ja pyrkii poistamaan vesisumuteollisuuden sisäisiä eroavaisuuksia.

Ehdotetun standardin prEN 14972 julkaisu on ratkaiseva kehitysaskel matkalla kohti vesisumusammutusjärjestelmien kaupallisen saatavuuden parantamista. prEN 14972 yhdistää ja normalisoi useita suosituimpia eurooppalaisia standardeja, ohjeita ja protokollia, ja pohjautuu siten alan uusimmille kehityssuunnille ja näkemyksille. Lopputuloksena on yksi yhtenäinen vesisumujärjestelmiä koskeva standardi koko Euroopan unionin alueelle. Julkaisun prEN 14972 16 osaan on sisällytetty VdS:n, ISO:n, FM:n, DFL:n ja LPCB:n testiprotokollat ja osaan 1 yleiset vaatimukset. Näin jo edellä mainittujen elinten hyväksymät tuotteet noudattavat uuden standardin yksittäisiä osia. Olemassa olevan kirjallisuuden muokkaaminen yhtenäiseksi eurooppalaiseksi standardiksi varmistaa edustavimman, olennaisimman ja helppokäyttöisimmän työvälineen vesisumujärjestelmien parissa työskentelyyn.

Työ prEN 14972:n parissa alkoi jo vuonna 1999. Alan edustajien välisten erimielisyyksien vuoksi prEN 14972:n valmistuminen kesti kuitenkin lähes kaksi vuosikymmentä. Työryhmässä olleet alan edustajat asettivat lopulta erimielisyytensä sivuun ja loivat standardin, jonka lähteenä toimivat keskeisimpien hyväksyntäelinten julkaisemat soveltuvimmat ja edustavimmat ohjeet ja standardit.

Tuloksena syntynyt standardi prEN 14972 julkaistiin koko alan tarkasteltavaksi toukokuussa 2017. Kommentteja tullaan arvioimaan vuoden 2017 loppu- ja vuoden 2018 alkupuolella. Arvioitu hyväksymispäivämäärä on myöhemmin vuonna 2018. Tarkistettu prEN 14972 julkaistaan standardina CEN/EN 14972. Tämän julkaisun myötä Euroopassa tulee olemaan vihdoin yhtenäinen vesisumusammutusjärjestelmiä koskeva standardi. Tällä välin prEN 14972 -julkaisua voi käyttää ja siihen viitata normaalin standardin tavoin, vaikka lopulliseen julkaisuun saattaa tulla pieniä muutoksia.

Me VID Fire-Kill:llä olemme odottaneet prEN 14972:n julkaisua sekä myöhemmin julkaistavaa CEN/EN 14972 -standardia. Toivomme, että yhtenäisen standardin luominen Euroopan maille varmistaa vesisumujärjestelmien oikeanlaisen käytön ja hyväksynnän tasaveroiseksi vaihtoehdoksi perinteisten sprinkleri-, kaasu- ja vaahtojärjestelmien rinnalle.

Alex Palle / CEO
VID Fire-Kill

Tutustu Enexian maahantuomiin VIDin tuotteisiin nettisivuillamme tai VID Fire-Killin omilla sivuilla.

Lue uutiskirje täältä.