Mitä vesisumu on?

Vesisumun määritelmä

Vesisumun määritelmä
NFPA 750 määritelmän mukaan vesisumuna pidetään suihkua, jossa 99% nestetilavuudesta (Dv0.99) muodostuu halkaisijaltaan alle 1 mm pisaroista vesisumusuuttimen minimikäyttöpaineella.

CEN/TS 14972 määritelmän mukaan vesisumu on suihku, jossa 90% kokonaisnestetilavuudesta (Dv0.90) muodostuu halkaisijaltaan alle 1 mm pisaroista vesisumusuuttimen minimikäyttöpaineella.

Mitä määritelmät käytännössä tarkoittavat?

Vesisumusovellusten alkuvaiheessa pisarakoko nähtiin tärkeimpänä asiana vesisumun luokittelussa, sillä pisarakoon ja palontorjuntatehokkuuden ajateltiin olevan vahvasti yhteydessä toisiinsa. Siksi vanhemmissa standardeissa vesisumujärjestelmät luokiteltiin pisarakoon mukaan ja vaadittiin, että pisarakoot mitataan.

Päivitetyissä standardeissa tilanne on toinen, sillä on todettu, että vain täysimittainen palotestaus näyttää pystyykö järjestelmä selviämään tietystä paloriskistä.

Korrelaation pisarakoon ja sammutustehon välillä ajateltiin olevan olemassa, koska vesisumulla saatiin erinomaisia tuloksia suljetuissa koneistotiloissa. Pienet pisarat saattoivat helposti höyrystyä inerttikaasuksi (vesihöyry) suurten palojen aiheuttaman kuumuuden vuoksi sekä tukahduttaa tulipalon nopeasti ja tehokkaasti kaasujärjestelmien tapaan.

Käytännön testit ovat kuitenkin osoittaneet, että erikokoisten pisaroiden yhdistelmällä saavutetaan suljetuissa tiloissa vastaava sammutusteho ja A-luokan paloissa (kiinteät, tavallisesti orgaaniset aineet) jopa parempia tuloksia. Tämän vuoksi vesisumujärjestelmä tulee valita testitulosten ja hyväksyntöjen, ei yksin pisarakokoon perusteella.

Vesisumusuihku 8 barin paineelle

Luonnollista kehitystä

Vesisumu luonnollinen kehitysaskel
Vesisumu voidaan myös nähdä tapana kehittää uusia, käyttöökohteeseen parhaalla tavalla optimoituja tuotteita ilman voimassaolevien tuotestandardien rajoitteita. Esimerkiksi tavallisen sprinklerin optimointi OH-sprinkleriluokan kohteeseen olisi mahdotonta vesivuontiheys- (5 mm/min) ja 12m2:n suojausalavaatimusten vuoksi. Vesisumutuotteella on kuitenkin mahdollista pienentää vesivuontiheyttä ja laajentaa suojausalaa, kunhan tuote on onnistuneesti testattu. Vesisumu voidaankin nähdä luonnollisena kehityksenä perinteisemmistä palontorjuntajärjestelmistä, kuten sprinklereistä.


Lue miten vesisumu toimii…